full screen background image

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเข้าใช้งาน Google Scholar

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเข้าใช้งาน Google Scholar เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเข้าถึงฐานข้อมูลและเอกสารเชิงวิชาที่ได้รับการตรวจสอบโดย  Peer-reviwed

รวมถึงวรรณกรรมและวารสารต่างๆ ช่วยให้ผู้ที่เขียนบทความวิชาการสร้างบรรณานุกรมได้จ่ายขึ้น และติดตามงานวิจัยใหม่ๆได้อย่างสะดวก

อาจารย์และนักวิจัยทุกท่านสามารถเข้าลงทะเบียนด้วย  Email  ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง ลิ้ง  Http://scholar.google.com