full screen background image

จัดโครงการ IDT Contest 2019 งานประกวด ดาว เดือน คณะอุตสหกรรมและเทคโนโลยี

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการ IDT Contest 2019 งานประกวด ดาว เดือน คณะอุตสหกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดโครงการ และอ.วรุฒม์ บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลหัวหินเพลส)

IDT Contest 2019 งานประกวด ดาว เดือน คณะอุตสหกรรมและเทคโนโลยี จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาดาว-เดือน ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการเป็นตัวแทนส่งเข้าชิงตำแหน่งดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา