full screen background image

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 16 “ราชมงคล วังไกลกังวลเกมส์”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 16 “ราชมงคล วังไกลกังวลเกมส์” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความกลมเกลียวของนักศึกษา เมื่อวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาประดิพันธ์ราชมงคล  โดยมี ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล  และ นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมือหัวหินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

โดยในงานได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษาทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการแสดงของขบวนพาเหรด และความสามัคคีของนักศึกษาทุกสาขาวิชา

 

IMG_9785 
247006_813727275315987_6677671599206408233_n
 10372045_813727738649274_225728374389580862_n
 10628244_813727651982616_1326692814296635085_n
 IMG_9780
 IMG_9840
 1919625_813727715315943_559609943746199856_n
 1424556_813728331982548_7336251862736233421_n
 IMG_9837
 IMG_9820