full screen background image

idt

ขอเขิญทุกท่านร่วมงาน อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะศิลปินบนถิ่นไทย เริ่มแล้ววันนี้ พบกับกิจกรรมแทงหยวกเริ่มเวลา 13.00 น. และกิจกรรมการประกวด เทพบุตรเทพธิดา เวลา 18.00 น .เป็นต้นไป กับอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายของจังหวัดประจวบฯและหัวหิน ณ ลานสวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร