full screen background image

Category: ข่าวการอบรม

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่24 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี...

ภาพบรรยากาศการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

ภาพบรรยากาศการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ...

โครงการ Singha Photo Academy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเเบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพ

ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 บริษัท สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดงานแถลงข่าวและการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นายพงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว...

จัดโครงการ “ต้นกล้าที่ดีจากพี่สู่น้องครั้งที่ 2”

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...

อุตเทคโนฯส่งอาจารย์นำเสนอผลงานทางวิชาการปี 60

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระดับนานาชาติ

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี...

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการรายงานการประเมิณตัวเอง (SAR) Site Visit ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน )

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 งานประกันคุณภาพ...

โครงการสัมมนาและการศึกษาศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหาร

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านช่างคอมพิวเตอร์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559...