full screen background image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Search


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ

ระหว่างที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี...

Read More

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 คณะอุตกรรมและเทคโนโลยี...

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 2

...

Read More

ประชุมเพื่อติดตามงานศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ ครั้งที่ 2/2562

ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผศ.นภาพร นาคทิม...

Read More

ข่าวกิจกรรม

ข่าวการแนะแนว

ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนรัชตวิทยาลัย

ในวันที่26 พฤศจิกายน...

ข่าวอบรม

ภาพบรรยากาศการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

...

ข่าวประกันคุณภาพ

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสมัครงาน

คณะ/มหาวิทยาลัย

สารสนเทศบริการ

LINK วิจัย

13578493_10209779739591692_829658863_nIEEEdb11db17db2db4db5sciencedirect com1501acslogoacm1 cmmc_lrg