full screen background image

ภาพบรรยากาศการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

ภาพบรรยากาศการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัล รองชนะเลิดลำดับที่ 3 การแข่งขันงานเชื่อมโลหะ แข่งขันทักษะการเชื่อม SMAW และมีรางวัลชมเชยอื่นๆอีกมากมาย