full screen background image

โครงการ Singha Photo Academy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเเบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพ

ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 บริษัท สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัทแคนนอน ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม โครงการ Singha Photo Academy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเเบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพ ตลอดจนสร้างความเป็นมืออาชีพ เรียนรู้ประสบการจริงจากคนทำงาน ด้วยทีมงายมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี ในการนี้ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ทค 101 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์