full screen background image

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น ณ หอประชุมปกเกล้า โดยโครงการฯได้รับเกียรติจาก ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการเปิดโครงการและวางพานพุ่มดอกไม้สด จากนั้นได้มีการบรรยายจากพระเฉลิมชัย โชติโก สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย จังหวัดเพชรบุรี แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์ในช่วงเช้า ทางวิทยาเขตวังไกลกังวลได้จัดพิธีรับเข็มที่ระลึกพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสครบรอบ 84 พรรษาขึ้น
ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งการรับเข็มที่ระลึกฯ ได้สร้างความปิติยินดีแต่ผู้เข้ารับเข็มทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

เครดิต ประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล