full screen background image

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และจัดการงานผู้ประกอบการรายใหม่ ณ ศูนย์ ผลิตเรือหัวโทงจำลองชุมชนบ้านเกาะกลาง จ.กระบี่

ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คณอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และจัดการงานผู้ประกอบการรายใหม่ ณ ศูนย์ ผลิตเรือหัวโทงจำลองชุมชนบ้านเกาะกลาง จ.กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเริ่มต้นเป้นผู้ประกอบการใหม่ จากแนวคิดใหม่

IMG_1591

IMG_1596

IMG_1597

IMG_1599

IMG_1610

IMG_1625

IMG_1666

IMG_1682

IMG_1688

IMG_1691

IMG_1694

IMG_1696

IMG_1698

IMG_1699

IMG_1701

IMG_1703

IMG_1721

IMG_1726