full screen background image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจ

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ ห้องเรียนรวมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคงศักดิ์ นาคทิม คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานการเปิดโครงการ โดย ดร.ธวัชชัย สหพงษ์ และอาจารย์นราทิป ทองปาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตการปฏิบัติการตามโครงการ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้     13086821_1729335640678832_2612274077498986834_o 13071740_1729336187345444_4799681042056811714_o 13048257_1729334850678911_6929434262655428268_o 13071967_1729335147345548_8305429438706369245_o 13055072_1729334960678900_3014181876578981226_o 13071960_1729335300678866_907143054333084331_o 13064581_1729335400678856_2265944392967618676_o 13041091_1729336220678774_9116212909955822424_o 13072914_1729335494012180_8217088496657658421_o 13055814_1729335554012174_6308690608851473703_o 13055706_1729335524012177_8875770465340706357_o 13047831_1729335230678873_8007186773873063288_o 13041255_1729335227345540_6243892234949347041_o 13041246_1729335790678817_6428754721829769929_o 13041126_1729335420678854_791660501583684887_o 13029599_1729335910678805_5088882804806505298_o 13015321_1729360590676337_2451375337390830446_n 13071996_1729335434012186_2528075698503546504_o 13007273_1729360744009655_8665981367064162760_n 13000324_1729360604009669_7451743811796440590_n 13086810_1729335634012166_8975962216965114604_o 13076741_1729360657342997_282085479877445448_n 13055555_1729360624009667_244938992263055308_n 13055464_1729360814009648_6771496954995243322_n 13051656_1729360777342985_5432095255080357746_n