full screen background image

บริษัท ซีพี ออลล์(มหาชน)หรือร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ซีพี ออลล์(มหาชน)หรือร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ได้มีนโยบายประชาสัมพันธ์บริษัท และมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตลอดจน การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีที่จบรอบการศึกษาใหม่และนักศึกษาที่ต้องการหางานทำพิเศษช่วงปิดภาคเรียน สนใจ ติดต่อ นาย สิริรัช ยอดปรีดา เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรติดต่อ (082-9752597)