full screen background image

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านช่างคอมพิวเตอร์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านช่างคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สนใจโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกอบด้วยนายสามารถ ระยะวรรณ์, นายศิระ ต้อยสุวรรณ์ และนางสาวสุภาศิณี อินทร์ศรี ร่วมกับอาจารย์ในสาขาเป็นผู้ควบคุมการสอบทั้งส่วนของการสอบด้านทฤษฏีซึ่งสอบในช่วงเช้าและด้านปฎิบัติสอบในช่วงบ่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมสอบด้วยดี12647186_1265838730099570_2146523823854071561_n

12642919_1265838820099561_9084331915366780733_n

12651153_1265839010099542_6996685940956888796_n

12651276_1265839046766205_2678320237279465124_n

12654470_1265838773432899_6326173945637107923_n

12642606_1265838843432892_4631008918307281352_n

12662587_1265838873432889_3252455667185591770_n

12687789_1265838960099547_4904613904300691355_n

12670206_1265839060099537_5225553492641562546_n