full screen background image

ความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการถ่ายวีดีโอพรีเซนต์ผลงานนวัตกรรม “ชุดชั่งน้ำหนักของปลาเพื่อหาส่วนผสมของ น้ำและเกลือในกระบวนการหมักปลาแดดเดียว”

ความร่วมมือระหว่าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ในการถ่ายวีดีโอพรีเซนต์ผลงานนวัตกรรม 
“ชุดชั่งน้ำหนักของปลาเพื่อหาส่วนผสมของ
น้ำและเกลือในกระบวนการหมักปลาแดดเดียว” 
——————————
นับว่าเป็นผลงานนวัตกรรมที่มีประโยชน์
ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศชาติ ชุมชนและสังคม
เป็นอย่างยิ่ง
…ไฟฟ้าสร้าง+สื่อสารโปรโมท…
เครดิต อ ภาสกร  ศรีสุวรรณ ขอบคุณครับ

12391412_1004838036204909_950755085970226815_n

1041_1004838049538241_2357201597850579300_n

1915690_1004838129538233_6846198499405722996_n

10419560_1004838166204896_3814457064869416874_n

1517631_1004838139538232_5325465304290858952_n

1919137_1004839502871429_6044019617224131977_n