full screen background image

โครงการชวนน้องเรียนต่อ “สายใยจากพี่สู่น้องครั้งที่ 5”

ในระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558 คณะอุตสาหกรรมและและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 4 ได้มีการจัดโครงการชวนน้องเรียนต่อ “สายใยจากพี่สู่น้องครั้งที่ 5” โดยมี อ.คงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นประธานการจัดโครงการ และ  อ.ศิริเรือง พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
เป็นผู้อำนวยการจัดโครงการ

ทั้งนี้ภายในโครงการ มีการจัดซุ้ม และบอร์ดประชาสัมพันธ์จากนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมฯมากมาย ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้จากทุกๆสาขาวิชา รวมไปถึงการชี้แนะแนวทางการเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยฯจากรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชาอีกด้วย

IMG_0049

IMG_0024IMG_0026

IMG_0020

IMG_0014

IMG_0010

IMG_0019

IMG_0016

IMG_0005

IMG_0007

IMG_0078

IMG_0063

IMG_0037

IMG_0032

IMG_0094

IMG_0046

IMG_0054

IMG_0165

IMG_0168

IMG_0172

IMG_0175

IMG_0177

IMG_0179

IMG_0181

IMG_0182

IMG_0185

IMG_0175

IMG_0182

IMG_0181

IMG_0179

IMG_0165

IMG_0172

IMG_0102

IMG_0100

IMG_0241

IMG_0177