full screen background image

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดภาพถ่าย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายคงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “รักษ์ รัตนโกสินทร์” ณ ตึกอเนกประสงค์ วิทยาเขตวังไกลกังวลโดยในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของมหาวิทยาลัยผ่านภาพถ่ายในมุมมองที่สร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านทางภาพถ่าย
และ กระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ภาพ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมัยศิลป์โฟโต้เซนเตอร์ และได้รับเกียรติจาก คุณฐิติศักดิ์ มงคลนิพัทธ์, คุณสุกิจ หาญพยัคฆ์, คุณพงศ์ชัย วุ่นบัว ช่างภาพมืออาชีพ ในการเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้

 

12042822_973867745968605_4147505290362601080_n 12074925_973867802635266_2537160559598359695_n

12074520_973868085968571_8580126539717714533_n

12144752_973867755968604_8552034873421806251_n

12002789_973867845968595_1219730455635651871_n

12043069_973867855968594_8218901632177873840_n

12046599_973867899301923_7377551842330847827_n

ข่าว/ภาพ : ภาสกร ศรีสุวรรณ