full screen background image

โครงการทำความดีเพื่อแม่

 

ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการทำความดีเพื่อแม่ ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล โดยในโครงการได้มีการถวายเครื่องราชสักการะเพื่อสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยความจงรักภักดี อีกทั้งภายในโครงการยังมีการบอกเล่าประสบการณ์ของแม่และลูกดีเด่น และได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญมาบรรยายเกี่ยวกับโครงการฯอีกด้วย

1

41

43

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

37