full screen background image

สัมมนาองค์การศึกษาและสโมสรนักศึกษา 2558

ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” นำโดย ผศ.ชูชัย  บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ภมร แสนสิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

 

 

บรรยากาศ

IMG_1995

IMG_1996

IMG_2008

IMG_2004

IMG_2005

IMG_2014

IMG_2121

IMG_2124

IMG_2079

IMG_2132

IMG_2105

IMG_2108

IMG_2312

IMG_2011

IMG_2318

IMG_2003

IMG_2119

IMG_2291