full screen background image

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานของนักศึกษาสาชาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานของนักศึกษาสาชาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวัน อังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

WP_25580421_10_35_46_Pro

WP_25580421_14_33_37_Pro

WP_25580421_12_53_44_Pro

WP_25580421_12_52_20_Pro

WP_25580421_12_11_02_Pro

WP_25580421_12_08_48_Pro

WP_25580421_11_34_52_Pro

WP_25580421_11_06_56_Pro

WP_25580421_11_00_32_Pro

WP_25580421_10_35_46_Pro

WP_25580421_10_35_18_Pro

WP_25580421_10_00_28_Pro

WP_25580421_09_56_26_Pro

WP_25580421_09_23_08_Pro

WP_25580421_09_22_03_Pro