full screen background image

โครงการรักษาสภาพแวดล้อมชายหาด ปี 2556

นายณัฎฐพล แจ้งจงดี หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และนายฮารูณ ยิงทา ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรม พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการรักษาสภาพแวดล้อมชายหาด ปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556  ณ บริเวณหน้าชายหาดชมคลื่น (เขต 2) อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวตำบล หนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์