full screen background image

Category: ข่าวการศึกษา

จัดโครงการ IDT Contest 2019 งานประกวด ดาว เดือน คณะอุตสหกรรมและเทคโนโลยี

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ TCAS2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ TCAS2 – การรับแบบโควตา...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

ภาพบรรยากาศการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

ภาพบรรยากาศการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ...

ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าสวัสดีเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562

ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ผศ.นภาพร นาคทิม...

โครงการวันดินโลก

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผศ.นภาพร นาคทิม...

ประกาศงานกองทุน ภาคเรียนที่ 2-2561

รับสมัครนักศึกาาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

#คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...

ประกาศรับสมัครทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)...

สื่อสารมวลชนศึกษาดูงานตามรอยศาสตร์พระราชา